Privacyverklaring: VRM BV

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

VRM BV  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VRM BV  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VRM BV verstrekt. VRM BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw bedrijfsgegevens
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM VRM BV  UW GEGEVENS NODIG HEEFT

VRM BV  verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende doelen:

– Het leveren van goederen of diensten en de administratieve verwerking daarvan
– u op de hoogte te houden via de nieuwsbrief
– met u in contact komen indien nodig

HOE LANG BEWAART VRM BV  UW GEGEVENS

VRM BV  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden volgens de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard zoals de belastingdienst voorschrijft

DELEN MET DERDEN EN ANDEREN

VRM BV  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van VRM BV  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VRM BV  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

VRM BV  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van VRM BV  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan VRM BV  te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

VRM BV  heeft hier geen invloed op.

VRM BV  heeft Google geen toestemming gegeven om via VRM BV  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vrm.nu.

VRM BV  zal zo snel mogelijk, in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

VRM BV  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VRM BV  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VRM BV  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VRM BV  op via info@vrm.nu.

VRM BV  is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Boonsweg 109
KvK: 50159968
Telefoon: 078-6106081
E-mailadres: Info@vrm.nu